iKEYNOTE

Intelligent Keynote

Vi tycker att du förtjänar mer än bara en keynote. Därför har vi moderniserat konceptet och gjort en resa med tre steg.

Vi kallar det nya konceptet
iKEYNOTES

Steg ett

Keynote

Framförs antingen live eller med hjälp av livestream.

Steg två

Online

Handplockade delar av HeadGain Academy ger alla deltagare möjligheten att lära sig mer.

Steg tre

Frågor och svar

Deltagarna får ställa vilka frågor som helst vid videokonferensen som hålls ungefär 4 veckor senare.

Välj en keynote

Digital Presentation Skills

I en värld som förändras allt snabbare, med möten som oftare hålls online, så är det absolut avgörande att besitta de färdigheter som krävs för att hålla presentationer online.

David är expert på området och har en bakgrund som framgångsrik TEDx-talare med bland annat ”How to avoid Death By PowerPoint” och ”110STEPS”.

The Magical Science of Storytelling

Den här keynoten är en av de som har fått allra flest visningar världen över inom ämnet storytelling.

Storytelling är utan tvekan det mest kraftfulla verktyget inom ledarskap, försäljning, marknadsföring, undervisning – ja, nästan alla situationer där kommunikation är viktigt. Det som verkligen skiljer den här keynoten från andra keynotes är det ständigt återkommande vetenskapliga perspektivet, vilket säkerställer att deltagarna själva kan använda sig kunskapen.

How to avoid Death by PowerPoint

Nutidens mest relevanta keynote? Det kan vara den här.

Enligt en svensk studie så används PowerPoint till 92% av alla presentationer. Av dessa så ansåg de anställda att 81% var riktigt dåliga. Varför är det så? PowerPoint är egentligen ett väldigt bra visuellt hjälpmedel men bara när det används på rätt sätt.

The Angels & Devils Cocktail

Allting börjar med en tanke. Dessa tankar blir till handlingar som till slut leder till att företaget antingen lyckas eller misslyckas. Lär dig att kontrollera dina tankar. Lär dig självledarskap.

Det finns många varianter av självledarskap. Den här keynoten kommer att ge deltagarna insikter de inte förväntade sig och verktyg de inte trodde fanns.

F1rstClass Presentation Skills

Den här keynoten är helt unik inom presentationsteknik. Till att börja med så fokuserar den helt och hållet på hjärnans biologi, det vill säga neurologi. Dessutom hämtas en stor del av innehållet direkt från Davids undersökning av 5000 talare där han definierade var och en av de 110 färdigheter som vi använder inom kommunikation. Keynoten leder till insikter, skratt, färdigheter och tekniker!