Välkommen till "The Angels & Devils Cocktail”

Allting börjar med en tanke. Dessa tankar blir till handlingar som till slut leder till att företaget antingen lyckas eller misslyckas. Lär dig att kontrollera dina tankar. Lär dig självledarskap.

Det finns många varianter av självledarskap. Den här keynoten kommer att ge deltagarna insikter de inte förväntade sig och verktyg de inte trodde fanns.

FÖRESTÄLL DIG ATT
DU PÅ 1 TIMME KUNDE

  • Optimera din hjärnas biologiska tillstånd

  • Lära dig något om dig själv som kommer att förändra ditt liv

  • Få förmågan att leda andra på ett nytt sätt

  • Se till att både du själv och ditt företag får mer energi

  • Skapa en mer positiv och effektiv arbetsplats

Tre anledningar till varför "The Angels & Devils Cocktail" är perfekt för ditt företag

1.

Anledning ett

Skillnaden

Allting börjar med en tanke. Produkten av hela företag börjar i grund och botten med olika tankar. De är startskotten som leder till antingen framgång eller misslyckande. Att kontrollera sina tankar är synonymt med självledarskap och det är absolut avgörande. Den här keynoten kommer att ge deltagarna insikter de inte förväntade sig och verktyg de inte trodde fanns.

2.

Anledning två

The Angels Cocktail

Konceptet bakom "The Angels & Devils Cocktail" är en metafor för de biologiska substanser som finns i hjärnan. The Angels Cocktail symboliserar serotonin, oxytocin och dopamin. Dessa neurokemikalier och hormoner definierar hur vi mår och tänker. The Angels Cocktail låter oss bli mer fokuserade, positiva, kreativa och bättre på att fatta beslut. Att lära sig hur man blandar till The Angels Cocktail är viktigt för att arbetsplatsen ska fungera som bäst.

3.

Anledning tre

Vägled andra

Du kan inte på riktigt vägleda andra förens du kan vägleda dig själv. Om du kan vägleda dig själv så kan du bli till ett exempel som andra kommer att självmant vilja följa. Det är sant ledarskap. Genom att lära dig de färdigheter och tekniker som är inkluderade så kommer du få ett helt nytt sätt att se på självledarskap.

Vilka är målgruppen?

Alla

Bonus

Sann förändring kräver repetition och övning. Därför har vi skapat flera unika onlinekurser som samverkar med den här hemsidans kurser och keynotes. De finns på HeadGain.com

David JP Phillips

Skaparen av kurserna JP F1rstClass och JP MasterClass är en världsauktoritet inom tal och kommunikation. Hans tre TEDx-tal har fått fler än fem miljoner visningar och Global Gurus placerade honom bland topp 20 i världen på listan ”Top communicators” år 2020. Han reser världen över som talcoach och keynotepresentatör. Han bor i Västerås på sin herrgård som också fungerar som konferenscenter. Där levererar han skräddarsydda träningsprogram.

För att kunna nå ut till hela världen så har han grundat och byggt upp världens mest omfattande onlineplattform för kommunikationsträning, JPUniversity.com

How to avoid Death by PowerPoint

Den här presentationen blev Davids genombrott. Med fler än två miljoner visningar så refereras den till som bibeln för utmärkta PowerPoints. Den här kunskapen och mycket annat är inkluderat i JP F1rstClass.

The Magical Science of Storytelling

Under den här föreläsningen så blev David den första talaren i världen med att medvetet injicera specifika signalämnen i sin publik genom sin storytelling.

110STEPS

David studerade 5000 talare under sju års tid och blev på så sätt först i världen med att detaljerat peka ut varenda kommunikativ färdighet som används – både passivt och aktivt. De allra viktigaste färdigheterna handplockas inför kursen JP F1rstClass.

Framgångar

Teamet

Teamet bakom David JP Phillips

Populariteten av de verktyg som David har skapat fortsätter att växa sig allt större med åren och ännu större är hans önskan att dela med sig av sin kunskap till hela världen. Därför har han handplockat fyra certifierade utbildare som hjälper till med att leverera kurser och keynotes. Hela teamet består av tio fantastiska människor som alla bidrar med något värdefullt och viktigt.

Stadig och kontinuerlig utveckling

Tack vare en fantastisk hjärnfunktion som går under namnet neuroplasticitet så kan du ändra dina reaktioner, beteenden och övertygelser – så länge du kan din biologi och därmed neurologi! Precis som med allt annat så tar det tid att åstadkomma. De senaste undersökningarna nämner en tidsperiod på ungefär 8-12 veckor. Det är därför viktigt att du fortsätter öva och repetera med din licens på JPUniversity.com

Tid:

60-90

minuter

Tillgängligt på

SVENSKA
och
ENGELSKA

Högst antal deltagare:

Ingen gräns

Vill du komma i kontakt med oss?