Välkommen till "Digital Presentation Skills"

I en värld som förändras allt snabbare, med möten som oftare hålls online, så är det absolut avgörande att besitta de färdigheter som krävs för att hålla presentationer online.

David är expert på området och har en bakgrund som framgångsrik TEDx-talare med bland annat ”How to avoid Death By PowerPoint” och ”110STEPS”.

FÖRESTÄLL DIG ATT
DU PÅ 1 TIMME KUNDE

  • Inspirera din grupp till att använda sig av videokonferenser

  • Lära dig de 5 viktigaste aspekterna av säljmöten online

  • Ta del av 7 färdigheter som du kan använda under onlinepresentationer

  • Få grepp om vilka tekniska förberedelser som är nödvändiga för att nå framgång

  • Lära dig hur du anpassar ditt kroppsspråk och din röst för onlinekommunikation

Tre anledningar till varför "Digital Presentation Skills" är perfekt för ditt företag

1.

Anledning ett

Säljmöten

Säljmöten som hålls online skiljer sig väldigt mycket från de som inte hålls online. Nutiden har sagt sitt, säljmöten online kommer att bli allt vanligare och det är dags att förbereda sig. Vad är skillnaderna? Vilka färdigheter och tekniker tillåter dig att säkerställa onlinemötets framgång? Den här keynoten är kapabel till att helt och hållet ändra spelplanen för ditt säljteam.

2.

Anledning två

Onlinepresentationer

Onlinepresentationer kräver livligare och tydligare kroppsspråk och ansiktsuttryck. De kräver också vissa färdigheter när det gäller röstanvändning, så som betoning, varierande volym och tempovariationer. Allt det här kommer att demonstreras tydligt. Deltagarna får öva på färdigheterna och de kommer att inse vilken enorm inverkan det har på kommunikationen. Vi går också in på den optimala uppsättningen med mikrofon, kamera och visuella hjälpmedel på skärmen eller bakom presentatören.
Allt som allt så får de verktygen för att verkligen ta sina onlinepresentationer till nästa nivå.

3.

Anledning tre

Vardagliga videokonferenser

Vardagliga videokonferenser kräver sina egna uppsättningar av färdigheter. De kräver ett annat perspektiv och en bättre förståelse för alla deltagare, speciellt deras hjärnor! Frågor som besvaras är: Hur kan jag styra vårt fokus? Hur kan jag kontrollera de andras dopamin och uppmärksamhet? Hur länge bör mötet pågå och hur borde det struktureras? Och så vidare. Precis som med alla Davids keynotes så inkluderas flera praktiska tips som kan användas direkt.

Vilka är målgruppen?

Alla som jobbar med försäljning, marknadsföring eller vem som helst med rollen som presentatör vid videokonferenser.

Bonus

Sann förändring kräver repetition och övning. Därför har vi skapat flera unika onlinekurser som samverkar med den här hemsidans kurser och keynotes. De finns på JPUniversity.com

David JP Phillips

Skaparen av kurserna JP F1rstClass och JP MasterClass är en världsauktoritet inom tal och kommunikation. Hans tre TEDx-tal har fått fler än fem miljoner visningar och Global Gurus placerade honom bland topp 20 i världen på listan ”Top communicators” år 2020. Han reser världen över som talcoach och keynotepresentatör. Han bor i Västerås på sin herrgård som också fungerar som konferenscenter. Där levererar han skräddarsydda träningsprogram.

För att kunna nå ut till hela världen så har han grundat och byggt upp världens mest omfattande onlineplattform för kommunikationsträning, JPUniversity.com

How to avoid Death by PowerPoint

Den här presentationen blev Davids genombrott. Med fler än två miljoner visningar så refereras den till som bibeln för utmärkta PowerPoints. Den här kunskapen och mycket annat är inkluderat i JP F1rstClass.

The Magical Science of Storytelling

Under den här föreläsningen så blev David den första talaren i världen med att medvetet injicera specifika signalämnen i sin publik genom sin storytelling.

110STEPS

David studerade 5000 talare under sju års tid och blev på så sätt först i världen med att detaljerat peka ut varenda kommunikativ färdighet som används – både passivt och aktivt. De allra viktigaste färdigheterna handplockas inför kursen JP F1rstClass.

Framgångar

Teamet

Teamet bakom David JP Phillips

Populariteten av de verktyg som David har skapat fortsätter att växa sig allt större med åren och ännu större är hans önskan att dela med sig av sin kunskap till hela världen. Därför har han handplockat fyra certifierade utbildare som hjälper till med att leverera kurser och keynotes. Hela teamet består av tio fantastiska människor som alla bidrar med något värdefullt och viktigt.

Stadig och kontinuerlig utveckling

Tack vare en fantastisk hjärnfunktion som går under namnet neuroplasticitet så kan du ändra dina reaktioner, beteenden och övertygelser – så länge du kan din biologi och därmed neurologi! Precis som med allt annat så tar det tid att åstadkomma. De senaste undersökningarna nämner en tidsperiod på ungefär 8-12 veckor. Det är därför viktigt att du fortsätter öva och repetera med din licens på JPUniversity.com

Tid:

30-90

minuter

Tillgängligt på

SVENSKA
och
ENGELSKA

Högst antal deltagare:

Ingen gräns

Vill du komma i kontakt med oss?