Välkommen till "How to avoid Death by PowerPoint"

Nutidens mest relevanta keynote? Det kan vara den här.

Enligt en svensk studie så används PowerPoint till 92% av alla presentationer. Av dessa så ansåg de anställda att 81% var riktigt dåliga. Varför är det så? PowerPoint är egentligen ett väldigt bra visuellt hjälpmedel men bara när det används på rätt sätt.

FÖRESTÄLL DIG ATT
DU PÅ 1 TIMME KUNDE

  • Skapa en PowerPoint i världsklass

  • Lära dig hur hjärnan fungerar tillsammans med PowerPoint

  • Ta del av 8 visuella och kognitiva tips

  • Ta del av 6 praktiska tips att utnyttja under framförandet

  • Ta ditt framförande till helt nya nivåer när det gäller PowerPoint-presentationer och lära dig vilka andra verktyg som finns

  • Göra PowerPoint till något roligt

Tre anledningar till varför "How to avoid Death by PowerPoint" är perfekt för ditt företag

1.

Anledning ett

Börja tycka om PowerPoint

PowerPoint handlar inte bara om att designa sidor och bilder, även om det så klart är viktigt. En lika viktig och ofta bortglömd aspekt är hur PowerPointen framförs. Om framförandet görs på fel sätt så är det enkelt att få även de mest entusiastiska medarbetarna att falla in i en djup sömn, oavsett hur fina bilder PowerPointen har. Om framförandet däremot görs på rätt sätt så kan du få extra mycket uppmärksamhet och en betydligt mer energisk och engagerad publik. Du kan helt enkelt börja tycka om PowerPoint igen.

2.

Anledning två

Lär dig hur hjärnan fungerar

Under varje presentation som du framför så skickar du ut signaler. Dessa signaler störs av vad vi kan kalla för buller. Desto mer buller som finns i din presentation, desto svårare blir det för din publik att ta till sig det faktiska budskapet. Lär dig hur hjärnan fungerar och hur du kan skapa magiska presentationer som är väl anpassade för att hanteras av hjärnan.

3.

Anledning tre

Bli presentationen

För ungefär tre decennier sedan så introducerades PowerPoint till mänskligheten. Sakta men säkert så började ett missförstånd att sprida sig världen över bland presentatörer. Vad var egentligen syftet med PowerPoint? Vad skulle det hjälpa till med att åstadkomma? I allt större utsträckning så började man använda PowerPoint som ett dokument, snarare än ett presentationstekniskt hjälpmedel. Lär dig de färdigheter du behöver för att återupprätta det ursprungliga syftet med PowerPoint.

Vilka är målgruppen?

Alla som någon gång kommer att presentera med PowerPoint!

Bonus

Sann förändring kräver repetition och övning. Därför har vi skapat flera unika onlinekurser som samverkar med den här hemsidans kurser och keynotes. De finns på JPUniversity.com

David JP Phillips

Skaparen av kurserna JP F1rstClass och JP MasterClass är en världsauktoritet inom tal och kommunikation. Hans tre TEDx-tal har fått fler än fem miljoner visningar och Global Gurus placerade honom bland topp 20 i världen på listan ”Top communicators” år 2020. Han reser världen över som talcoach och keynotepresentatör. Han bor i Västerås på sin herrgård som också fungerar som konferenscenter. Där levererar han skräddarsydda träningsprogram.

För att kunna nå ut till hela världen så har han grundat och byggt upp världens mest omfattande onlineplattform för kommunikationsträning, JPUniversity.com

How to avoid Death by Powerpoint

Den här presentationen blev Davids genombrott. Med fler än två miljoner visningar så refereras den till som bibeln för utmärkta PowerPoints. Den här kunskapen och mycket annat är inkluderat i JP F1rstClass.

The Magical Science of Storytelling

Under den här föreläsningen så blev David den första talaren i världen med att medvetet injicera specifika signalämnen i sin publik genom sin storytelling.

110STEPS

David studerade 5000 talare under sju års tid och blev på så sätt först i världen med att detaljerat peka ut varenda kommunikativ färdighet som används – både passivt och aktivt. De allra viktigaste färdigheterna handplockas inför kursen JP F1rstClass.

Framgångar

Teamet

Teamet bakom David JP Phillips

Populariteten av de verktyg som David har skapat fortsätter att växa sig allt större med åren och ännu större är hans önskan att dela med sig av sin kunskap till hela världen. Därför har han handplockat fyra certifierade utbildare som hjälper till med att leverera kurser och keynotes. Hela teamet består av tio fantastiska människor som alla bidrar med något värdefullt och viktigt.

Stadig och kontinuerlig utveckling

Tack vare en fantastisk hjärnfunktion som går under namnet neuroplasticitet så kan du ändra dina reaktioner, beteenden och övertygelser – så länge du kan din biologi och därmed neurologi! Precis som med allt annat så tar det tid att åstadkomma. De senaste undersökningarna nämner en tidsperiod på ungefär 8-12 veckor. Det är därför viktigt att du fortsätter öva och repetera med din licens på JPUniversity.com

Tid:

60-90

minuter

Tillgängligt på

SVENSKA
och
ENGELSKA

Högst antal deltagare:

Ingen gräns

Vill du komma i kontakt med oss?