Välkommen till WOWx

Ett helt nytt sätt att se på ledarskapsträning! Vi tror att sant ledarskap är förmågan att leda sig själv och på så vis vara ett exempel för andra. Vi tror också att ditt ledarskap börjar med en förståelse för hjärnans neurologiska funktioner. Det här är anledningarna till varför WOWx finns!

Tre anledningar till varför WOWx är perfekt för ditt företag

1.

Anledning ett

Neurologin

I början av kursen fokuserar vi på hur vi fungerar neurologiskt. Du får lära dig hur de viktigaste delarna av hjärnan och nervsystemet definierar och kontrollerar dig. Du får också lära dig hur man kontrollerar sin egen hjärna och på så vis tar kontroll över sitt självledarskap.

Därefter går vi in på några psykologiska aspekter, som att förbättra sitt fokus, göra sig av med begränsande övertygelser och hur man bryter negativa beteendemönster.

2.

Anledning två

Biologin

Den mest unika aspekten av WOWx-kursen sätter igång när vi börjar lära oss om de viktigaste neurokemikalierna och hormonerna i kroppen. Du får lära dig hur de påverkar vårt känslomässiga läge och hur man bär sig åt för att påverka neurokemikalierna hos både sig själv och andra.

David kallar två olika kombinationer av dessa kemikalier för Angels Cocktail och Devils Cocktail. Att förstå sig på dessa kommer att för evigt förändra ditt självledarskap.

3.

Anledning tre

Maskinen

Kan du åstadkomma två dagars slit på en dag, utan att ens bli ansträngd?

En viktig färdighet för att nå ut som ledare, säljare eller vad som helst är förmågan att helt enkelt få saker gjorda och vara effektiv. I den här delen av kursen så lär vi oss hur vi kan bli betydligt mer effektiva och åstadkomma mer på samma tid.

Resan med WOWx för ditt företag

Varje deltagare får först en förberedande video att titta på. I samma email finns ett formulär där de kan fylla i sin bakgrund och vad de vill lära sig. De kommer också att välkomnas av värden eller värdinnan som de dessutom kan kontakta när som helst under resans gång.

Det andra steget på resan är att närvara på WOWx-kursen. Där kommer du att välkomnas av David JP Phillips och de coacher han har med sig. Kursen är alltid 2 dagar om ingen annan överenskommelse har gjorts.

Det tredje steget ger alla deltagare tillgång till JPUniversity.com där de kommer att hitta ett program som är skräddarsytt för WOWx. På så sätt får de möjlighet att ägna sig åt vad som är absolut avgörande: Repetition och djupinlärning.

Den unika läroplanen för WOWx

1.

Teorin

 • Ledarskap och neurologi

 • Neuroplasticitet och förmågan att fortsätta utvecklas

 • Spegelneuroner och deras betydelse

 • Ledarskap och biologi

 • 6 centrala neurokemikalier och hormoner: oxytocin, serotonin, dopamin, endorfin, testosteron och kortisol

 • Fokusfrågorna som påverkar din framtid

 • Begränsande övertygelser och hur de gör dig maktlös - låt oss göra något åt saken!

 • Bryt negativa beteendemönster

2.

Övningen

 • Övningar med beslutstagande

 • Upplev spegelneuroner

 • Upplev var och en av de 6 neurokemikalierna/hormonera och producera allihop hos de andra deltagarna

 • Definiera dina fokusfrågor och skapa nya

 • Definiera dina begränsande övertygelser och gör dig av med dem

 • Övningar för att få saker gjorda

 • Diskussionsövningar

 • Övningar inom coachning

3.

Material på JPUniversity.com

 • 16 avsnitt som sammanfattar WOWx

 • 20 demonstrativa videor

 • 20 övningar

 • Diplom

Teamet

Teamet bakom David JP Phillips

Populariteten av de verktyg som David har skapat fortsätter att växa sig allt större med åren och ännu större är hans önskan att dela med sig av sin kunskap till hela världen. Därför har han handplockat fyra certifierade utbildare som hjälper till med att leverera kurser och keynotes. Hela teamet består av tio fantastiska människor som alla bidrar med något värdefullt och viktigt.

Framgångar

Stadig och kontinuerlig utveckling

Tack vare en fantastisk hjärnfunktion som går under namnet neuroplasticitet så kan du ändra dina reaktioner, beteenden och övertygelser – så länge du kan din biologi och därmed neurologi! Precis som med allt annat så tar det tid att åstadkomma. De senaste undersökningarna nämner en tidsperiod på ungefär 8-12 veckor. Det är därför viktigt att du fortsätter öva och repetera med din licens på JPUniversity.com

Vill du komma i kontakt med oss?